Fetish Modernity - utställning av Actit Kommunikation