Brett nätverk

Actit kommunikation har ett brett nätverk, såväl bland konstnärliga utövare som inom kulturförvaltningen

Vårt team, Spindelnät – Actit Kommunikation

Mina närmaste samarbetspartners:

Anders Rabenius, arkitekt och formgivare
www.rabbe.eu

Anna Asker, utställningsformgivare och scenograf

asker.produktion@telia.com

Lena Josefsson, konsult inom strategisk kommunikation och opinionsbildning
www.framtradande.se

Lars Forsberg, textförfattare och kreatör
wunderkammer@telia.com

Karin Brodén, grafisk designer
www.brodendesign.com

Sam Fischer, utställningsproduktion och samordning
www.fischer-reklam.se

Benny Britten-Austin, Ljud- bild- och mediaproduktion
www.presentationsdesign.se

Svante Bergquist, filmare och redigerare
www.presentationsdesign.se