• Fetish Modernity

Fetish Modernity

2013

Strävan efter det moderna har tidigare setts som något typiskt västerländskt och Fetish Modernity bryter med denna förenklade syn på verkligheten.

Här ser du bland annat en likkista från Ghana i form av en stor mobiltelefon; exempel på hybrider som inte passar in i våra konventionella indelningar.

Utställningen bjuder på en tankeväckande vandring bland fotografier, samtidskonst och sköna, oväntade fynd från etnografiska samlingar.

Utställningen är ett resultat av det EU-finansierade projektet ”Museums of Ethnography and World Culture”

Fetish Modernity - utställning av Actit Kommunikation