The Good. The Bad. The Ugly.

  • The Good. The Bad. The Ugly.

The Good. The Bad. The Ugly.

En utställning om antibiotikaresistens och skillnaden mellan, goda, onda och fula bakterier.

Besökaren får bl a  ikläda sig rollen som läkare och möta den okunskap och de fördomar som finns kring antibiotika.

Ett samarbete mellan Nobelmuseet, Smittskyddsinstitutet, Formas, LIF, Bactiguard samt House of Sweden

The Good. The Bad. The Ugly.
The Good. The Bad. The Ugly.
The Good. The Bad. The Ugly.
The Good. The Bad. The Ugly.
The Good. The Bad. The Ugly.
The Good. The Bad. The Ugly.