VetenSkapelsen

  • VetenSkapelsen

Vetenskapelsen

Utställningen tar sin utgångspunkt i vetenskapens uppfattning om var du och alla andra människor på jorden en gång kom ifrån, varför och hur det gick till. Som grund för resonemangen ligger en av människans mest snillrika teorier genom tiderna: Darwins lära om evolutionen (han skulle fyllt tvåhundra år 2009)

Veteskapelsen
Veteskapelsen
Veteskapelsen
Veteskapelsen