Kaos von Linné

  • Kaos von Linné

Kaos von Linné

Den nationella jubileumsutställningen inom ramen för Linnéåret 2007.

Samproduktion mellan Riksutställningar och Länsmuseet på Gotland i samarbete med Vetenskapsrådet och Kungl. Vetenskapsakademien.

Kaos von Linne
Kaos von Linné
Kaos von Linné
Kaos von Linné
Kaos von Linné
Kaos von Linné
Kaos von Linné