Reformation pågår!

  • Reformation pågår!

Reformation pågår!

2017

– en utställning om konflikt, språk och samtal.

2017 var det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser och startade en historisk omvälvning.

Utställningen visades i Västerås domkyrka under jubileumsåret.

Date: juni 12, 2019

Category: Utställning